Projekt eTwinning

Projekt eTwinning

pondelok 14. novembra 2011

Výroba vlastných meradiel....

Takto sme minulý školský rok vyrábali vlastné meradlá dĺžky, hmotnosti a objemu.

pondelok 5. septembra 2011

1. září 2011 - my už začali ...
Těšíme se na nové pokusy v eTwinningu. O prázdninách bylo dobře ...


We are looking forward next events in eTwinning.

utorok 14. júna 2011

Okénko do naší třídy

Gratulujeme Vám k skvělému ocenění v eTwinningové soutěži. Posíláme vám pohled do naší třídy, my jsme slavili v minulém týdnu 80. let od založení naší školy. Dokážete zapsat římskými číslicemi, kdy je naše škola založena?


Congratulation on great award in eTwinning competition. We send postcard to you class, we celebrated 80. Anniversaey of our school last week. Can you write year when our school was buildet in Roman Numeral?

pondelok 13. júna 2011

Vyhodnotenie súťaže... Evaluation of the competition...


Výsledky súťaže o najlepší eTwinnig projekt na Slovensku v šk. roku 2010/2011 sú už tu. Získali sme 1. miesto!

The results of the competition for the best Slovak eTwinnig project in school year 2010/2011 are here! We won the 1st place!


Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

nedeľa 22. mája 2011

štvrtok 5. mája 2011

Meranie času... Time measuring...

Na hodinách fyziky a informatiky sme vytvárali v skupinkách časopisy o fyzikálnych veličinách. Keďže posledná úloha od vás bola vyrobiť meradlo času, pripravili sme pre vás časopis o meraní času. V budúcom čísle časopisu sa dozviete, ako sa nám darilo pri výrobe nášho meradla času. Tešíme sa aj na vaše príspevky.

We created the magazines about physical quantities at Physics and IT lessons. Since, as our last task from you was to make a gauge, we prepared the magazine about time measuring for you. In the next issue you will find out, how we managed to make our gauge. We are looking forward to your reports, as well.
streda 20. apríla 2011

Správanie sa telies v kvapalinách... The behaviour of solids in liquids...

Klikni na obrázok a preskúmaj správanie sa dubového dreva a mince vo vode.
Čo si zistil? Prečo je to tak? Od akej fyzikálnej veličiny závisí toto správanie?

Click on the icon and examine the behaviour of oak and a coin in the water.
What did you find out? Why? On what physical quantity does this behaviour depend on?